top of page
Pampas Grass
IMG_0068.JPG

TORREBERGA
GÅRD

Torreberga Gård ligger ett stenkast från väg 108, mellan Staffanstorp och
Klågerup på södra kanten av Lundaslätten och droppar ner till Torreberga
ängar över till det kulliga backlandskapet tar vid.
På 1840 talet slogs Torreberga bys sex gårdar samman till en egendom.
Torreberga gård är byggd på 1870-talet i dansk stil med valmade tak. Allt
tegel är handslaget och bränt på plats i tegelbruket som lades ner 1902.
Bygden kom under denna tid att präglas av den växande sockerindustrin
med odling och framställning av socker. Närliggande Staffanstorps
sockerbruk anlades av Lunds sockerfabrik 1885. Förutom järnväg och
sockerbetsodling var tillgång till vatten avgörande för sockerbrukens
lokalisering. Skånska Sockerfabriks AB förvärvade Torreberga 1908 för att
kunna pumpa vatten från Torreberga mosse, vatten som sedan används till
att tvätta betorna med.
Spillvattnet gick ner i den nygrävda dammarna, som därmed även gav
vatten till de egna odlingarna.

IMG_0049.JPG

TORREBERGA
ÄNGAR

Torreberga ängar är en av Skånes bästa fågellokaler där många
sällsynta och hotade arter häckar. På Torreberga och närmaste
omgivningarna häckar flertalet sällsynta och hotade arter som smådopping,
gråhakedopping, årta, röd glada, brun kärrhök och storspov. Ett besök en
ljummen försommarkväll bjuder på sjungande näktergal, gök, kärrsångare
och gräshoppsångare samt spelande enkelbeckasin och vatten rall.
På våren och hösten gästar här tusentals gäss och vadare på de fuktiga
ängarna. Vintern är rovfåglarnas tid. Regelbundet ses eller hörs
dubbelbeckasin, brun glada, blåhake. Mer tillfälligt har det setts rariteter
som tundra sparv (första fyndet i Europa i november 2016)

IMG_0055.JPG

TORREBERGA
MOSSE

Torreberga mosse utgör en igenvuxen sjö. Torreberga områdets botaniska pärla är Öbacken. Här har man funnit en
boplats från jägarstenåldern. Fyndet är en av de äldsta i landet och endast
åtta är kända i Skåne. Kullen har också kallats Stork ön, eftersom det på
1700-talet lär ha funnits en koloni trädhäckande storkar.
Torreberga i Nevishögssocken, är en av de få platser i Skåne där
översilningssystemet är väl bevarat. Från 1904 finns det uppgifter om att
området hade 104 hektar naturlig äng. Öster om gården har man funnit en
boplats från stenåldern, och strax norr om har man funnit ett kranium av en
uroxe.

bottom of page