top of page
Pampas Grass
IMG_0068.JPG

TORREBERGA
GÅRD

Torreberga gård ligger ett stenkast från väg 108, mitt emellan Staffanstorp och Klågerup. 


Gården byggdes på 1870-talet i dansk stil med valmade tak. Allt tegel är hand-slaget och bränt på plats i tegelbruket som lades ner 1902.


Bygden kom under denna tid att präglas av den växande sockerindustrin
med odling och framställning av socker. Närliggande Staffanstorps
sockerbruk anlades av Lunds sockerfabrik 1885.

 

Förutom järnväg och
sockerbetsodling var tillgång till vatten avgörande för sockerbrukens
lokalisering. Skånska Sockerfabriks AB förvärvade Torreberga 1908 för att
kunna pumpa vatten från Torreberga mosse, vatten som sedan användes till
att tvätta betorna med.
Spillvattnet gick ner i de nygrävda dammarna, som därmed även gav
vatten till de egna odlingarna.

IMG_0049.JPG

TORREBERGA
ÄNGAR

Torreberga ängar är en av Skånes bästa fågellokaler, där många
sällsynta och hotade arter häckar.

 

På Torreberga och i de närmaste
omgivningarna häckar flertalet sällsynta och hotade arter så som smådopping,
gråhakedopping, årta, röd glada, brun kärrhök och storspov. Ett besök en
ljummen försommarkväll bjuder på sjungande näktergal, gök, kärrsångare
och gräshoppsångare samt spelande enkelbeckasin och vattenrall.


På våren och hösten gästas ängarna av tusentals gäss och vadare. Vintern är rovfåglarnas tid. Regelbundet ses eller hörs dubbelbeckasin, brun glada och blåhake.

 

Mer tillfälligt har det setts rariteter
som tundrasparv. Första fyndet i Europa var just på Torreberga i november 2016.

IMG_0055.JPG

TORREBERGA
MOSSE

Torreberga mosse utgörs av en igenvuxen sjö och Torrebergaområdets botaniska pärla är Öbacken. Här har man funnit en boplats från jägar-stenåldern och fyndet är ett av de äldsta i landet, endast åtta är kända i Skåne. Kullen har också kallats Storke ö  

då det på 1700-talet lär ha funnits en koloni av trädhäckande storkar där.


Torreberga i Nevishögssocken, är en av de få platser i Skåne där översilnings-

systemet är väl bevarat. Från 1904 finns det uppgifter om att området hade 104 hektar naturlig äng.

 

Öster om gården har man funnit en
boplats från stenåldern och strax norr om har ett kranium av en uroxe hittats.

bottom of page